Přeskočit na obsah

Whistleblowing

Pokud jste obchodní firma nad 50 zaměstnanců, veřejná instituce nebo obec nad 10 000 obyvatel, měli byste zbystřit. Na základě nového zákona, který již podepsal prezident a aktuálně čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů jste totiž povinni zavést interní kanál pro oznamování protiprávního jednání a přitom zaručit právní ochranu oznamovatelů. Za porušení povinností hrozí pokuta až 1 000 000 Kč. Nepodceňte tedy přípravu na novou právní úpravu!

Český zákon na ochranu oznamovatelů prošel legislativním schvalováním a nyní čeká již jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Zákon stanovuje povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému od 15. prosince 2023. Pro firmy nad 250 zaměstnanců zákon nabyde účinnosti již od srpna 2023.

Jeho cílem je upravit postup podání oznámení o protiprávním jednání pomocí vnitřního oznamovacího systému. Je nutné zajistit ochranu oznamovatele (nesmí být vystaven odvetným opatřením).

Tím ale povinnost nekončí. Zaměstnavatel dále musí:

  • určit tzv. příslušnou osobu, která bude pověřena přijímáním a vyřizováním oznámení,
  • zajistit možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně, ústně i osobně.

Jednou z možností, jak si ulehčit práci, je zvolit důvěryhodný whistleblowingový software (dále také např. „etická linka“ apod.), který celou povinnost vyřeší za vás. Samozřejmě by měl být software uživatelsky přívětivý pro řešitele, ale i pro oznamovatele (whistleblowera), u kterého by měl zajistit plnou ochranu soukromí a bránit ho před jakýmikoliv odvetnými opatřeními. Pokud systém ještě nemáte pořízený, rádi Vám nabídneme řešení integrované v našem personálním systému PERMIS WEB. Jedná se o webové řešení, jehož volbou zákonnou povinnost naplníte snadno, rychle, levně a komfortně.

Zavedení whistleblowingového softwaru přináší řadu výhod:

Splnění zákonných požadavků
Po nabytí účinnosti zákona na ochranu oznamovatelů v průběhu roku 2023 se bude povinnost týkat všech zaměstnavatelů nad 50 zaměstnanců, obcí nad 10 000 obyvatel, veřejných institucí.

Snížení firemních nákladů
Software může snížit ztráty z důvodu podvodů.

Transparentní firma
Je dobrým signálem pro zaměstnance, že si jich společnost váží a mohou se svobodně vyjádřit.

Ochrana pověsti firmy
Pokud firma nemá anonymní oznamovací kanál, oznamovatel se spíše obrátí na externí oznamovací systém. Nedojde tak k nežádoucí medializaci problému.

Vyšší produktivita práce
Jak? Například tím, že je možné odhalit nežádoucí chování některých pracovníků, kteří mohou například šikanovat ostatní zaměstnance.

Cesta ke zlepšení
Program je možné použít nejen pro ohlášení nekalého jednání, ale také možnost zaměstnanců poskytnout anonymně zpětnou vazbu.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu obchod@rdd.eu.