Přeskočit na obsah

Helpdesk Permis

V nové verzi IS Permis je integrován formulář pro zasílání helpdeskových požadavků. Formulář je dostupný z menu Administrace. Pro přidělení uživatelských oprávnění kontaktujte vašeho administrátora.

Helpdesk je dostupný v režimu 24x7x365.

Žádáme vás tímto, abyste své požadavky zasílali primárně prostřednictvím helpdesku, mailovou komunikaci pokud možno nepoužívejte a hotline využívejte pouze v urgentních případech. Příspěvky zaslané prostřednictvím na helpdesku nám usnadňují plnění vašich požadavků a vám umožňují sledovat postupný vývoj plnění vašeho požadavku.

Při zasílání požadavku věnujte prosím pozornost

  • jasné formulaci problému, tak, aby měl zaměstnanec technické podpory k dispozici všechny informace k odstranění vzniklého problému,
  • požadavek doplňte o obrazovky nebo exportní soubory, které dokumentují problém.

Na závěr si připomeňme, že technická podporu IS Permis je aktuálně dostupná následujícími způsoby:

  • hotline na tel. čísle +420 737 231 274,
  • prostřednictvím webového formuláře Permis Web,
  • integrovaným formulářem v IS Permis.