Přeskočit na obsah

Umělá inteligence ve skladovém hospodářství

Ve společnost RDD s.r.o. neustále hledáme nové progresivní příležitosti rozvoje, abychom pomáhali našim zákazníkům zvyšovat efektivitu provozu a tímto způsobem podpořili jejich podnikání. Většina zákazníků RDD s.r.o. provozuje v rámci ALTEC Aplikace skladové hospodářství a právě zde si myslíme, že je zajímavá příležitost ke zlepšení.

S touto motivací jsme navrhli dotační projekt, jehož cílem je optimalizovat fungování skladů za pomoci umělé inteligence. Podařilo se nám sestavit tým, který zahrnuje kromě specialistů z firmy RDD s.r.o. také výzkumné pracovníky z Univerzity Hradec Králové a Vysoké školy Ekonomické v Praze a za zákazníky ALTEC Aplikace firmu Ekorex – Consult s.r.o.

Projekt, který je dvouletý, jsme nazvali „Optimalizace materiálového toku ERP ALTEC umělou inteligencí“, má registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025243 a bude dotačně podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu z operačního programu OPPIK Aplikace 2014-2020.

Projekt se zaměřuje na zvýšení efektivity fungování skladového hospodářství, primárně na způsob uložení materiálu ve skladech, proces naskladnění a vyskladnění materiálu a dále na optimalizaci toku materiálu podnikem. Umělá inteligence bude při optimalizaci využívat velké množství množství informací o organizaci skladu, umístění materiálu ve skladu, o produktech, dopravních trasách, vysokozdvižných vozících a další, které při optimalizaci využije. Některé informace jsou již nyní do systému pořizované, jiné se budou pořizovat nově. K tomu napomůže i sběr dat pomocí IoT.

Výstupem projektu bude samostatný modul pro optimalizaci skladového hospodářství, který bude integrovaný do ALTEC Aplikace a bude jej možné volitelně dokoupit nebo pořídit formou SaaS. Výpočetní výkon pro provozování umělé inteligence si bude moci zákazník zajistit sám, může jej poskytnout RDD s.r.o. nebo jej lze získat od cloudových poskytovatelů kapacit. Modul bude obsahovat komunikační interface, aby byl aplikovatelný i pro zákazníky, kteří neprovozují ERP systém naší společnosti.

Předpokládáme, že při pravidelném letním setkání uživatelů v příštím roce již budeme mít k dispozici řadu podrobností a praktických zkušeností, o které se s účastíky setkání podělíme. Zajímavá bude především objemová i finanční kvantifikace přinosů zavedení pokročilé optimalizace skladu v konkrétních firmách. V návaznosti na finanční úspory budou nastaveny konkrétní prodejní podmínky a to tak, aby náklady na modul byly zlomkem ušetřených nákladů. Zahájení samotného prodeje předpokládáme v 1Q 2023.

Další informace o skladovém hospodářství ALTEC naleznete zde.

Partneři projektu: