Přeskočit na obsah

Servis majetku

ERP ALTEC uvádí rozšířenou podporu pro organizační zajištění servisování majetku. Modul umožňuje u každého kusu v evidenci majetku nastavit individuální servisní plány. Základní vlastností servisního plánu je perioda, po které je třeba provádět servis. Systém v průběhu celé životnosti majetku hlídá, aby servisy neproexpirovaly a upozorňuje správce na nutnost objednání blížícího se servisu. Po dokončení servisního zásahu lze do aplikace nahrát servisní protokol. Vložením protokolu systém automaticky další termín pro servisní zásah.

Systém podporuje hromadné objednávání servisu a umožňuje tak velmi efektivní práci správce majetku.

Vedle pravidelných servisů je možné zaznamenávat také informace o jednorázově provedených servisech a opravách. Tímto způsobem jsou na jednom místě shromážděny všechny informace o nákladech na udržení stroje v provozu a management získává důležité informace pro rozhodování, zda má být přístroj nahrazen z důvodu příliš vysokých servisních nákladů nebo je ekonomické přístroj dále využívat.

V systému jsou zároveň evidovány informace o zárukách vztahujících se k majetku i o případném pojištění. Systém hlídá, aby nedošlo omylem k objednání placeného servisu, pokud má organizace nárok na servis bezplatný.

Modul lze rozšířit o hlášení poruch prostřednictvím mobilní Android aplikace, ve které zaměstnanci v případě nalezení závady vygenerují požadavek na opravu. Požadavek lze popsat textově, lze ale také vložit foto nebo video dokumentaci závady. Modul lze dále rozšířit o online IoT sledování majetku.

Hlavní přínosy:

  • správa přístrojů a vybavení organizace v návaznosti na účetní evidenci majetku,
  • vedení servisních plánů s volitelnou periodou opakování záznamů o provedených servisech a opravách,
  • možnost navázat revize na počet použití stroje,
  • upozornění na blížící se termín servisní prohlídky,
  • rychlá a snadná tvorba objednávky na servis přístrojů, které mají být servisovány ve zvoleném časovém intervalu u zvolené servisní organizace,
  • možnost připojení souvisejících dokumentů (smlouvy, protokoly, návody a další),
  • evidence záruk a pojištění.

Systém byl v tomto roce spuštěn u prvních zákazníků a velmi brzy jsme získali kladnou odezvu z praxe.

 

Hardware, systém

Modul je integrální součástí ERP ALTEC (exe aplikace). Modul může být rozšířen o nativní Android aplikaci pro hlášení závad.

Systém je možné provozovat na vašem serveru (společně s ERP ALTEC nebo mzdovým systémem Permis) nebo na hostovaném serveru.

Systém využívá stejnou databázi jako ERP ALTEC, tedy podporuje MS SQL, Oracle a PostgreSQL.