Přeskočit na obsah

Controlling


Modul Controlling je nástrojem řízení výrobního podniku pro sledování výnosů a nákladů. Data předávaná z ostatních modulů jsou zpracována tak, aby poskytla detailní informace o rentabilitě jednotlivých částí firmy (divizí, středisek, dílen, pracovišť atd.) nebo nositelů nákladů (zakázek, výrobků, částí výrobního programu atd.).

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • Sledování plánovaných a skutečných výnosů a nákladů (automatizované a manuální vstupy,  plánování výnosů a nákladů, výpočet plánu)
  • Informace o operativním hospodaření středisek (odchylky plánu a skutečnosti, meziroční porovnání výnosů a nákladů, zjišťování rentability, hospodářský výsledek střediska
  • Sledování skupin středisek
  • Operativní vyhodnocení tří nezávislých nositelů nákladů, zjišťování meziročních odchylek výnosů a nákladů u zakázek
  • Výpočet zisků a ztrát
  • Tvorba plánů, porovnání plánované a skutečné hodnoty výnosů a nákladů, importy a exporty plánů
  • Plánování výnosů a nákladů středisek v hodnotových i objemových ukazatelích, výpočet plánu na základě zkušeností minulých let a průměrných hodnot
  • Plánování výnosů a nákladů nositelů nákladů v hodnotových i objemových ukazatelích
  • Standardní a uživatelské výkazy