Přeskočit na obsah

Novela zákoníku práce

Prezident republiky podepsal v neděli dne 17. září 2023 zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podstatná část změn zákoníku práce vychází z dvojice unijních směrnic o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Za jejich pozdní začlenění do právního řádu by Česku hrozil postih. Některé úpravy by měly být účinné od října, některé od ledna, což kritizovala Hospodářská komora.

A jaké konkrétní změny novela přinese?
Zákoník práce zavede spornou možnost další přesčasové práce ve zdravotnictví. Obnovení možnosti dobrovolné práce přesčas ve zdravotnictví má řešit hlavně nedostatek pracovníků ve zdravotnictví.

Práce na dohody bude nyní přesněji vymezená a předvídatelná. Zaměstnavatel bude muset harmonogram práce sdělovat na nejméně tři dny dopředu. Zaměstnanci pracující na dohody nově získají nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích či v noci včetně náhradního volna. Od ledna 2024 získají „dohodáři“ také nárok na dovolenou.

Novela myslí také na jednodušší sladění pracovního a soukromého života. Těhotné ženy, rodiče s dětmi do devíti let věku a osoby pečující o osobu závislou na pomoci mají možnost požádat o práci z domova. Mohou se také domluvit se zaměstnavateli na paušální náhradě nákladů za práci z domova. Výchozí hodnotou bude paušální částka 4,60 Kč na každou odpracovanou hodinu. Důvodem jsou náklady zaměstnanců na elektrickou energii vodu. Tyto náklady mu při práci na pracovišti nevznikají.

Úprava také nastavuje pravidla pro elektronickou komunikaci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Návrh zákona stanoví zvláštní pravidla upravující uzavírání pracovních smluv, dohod konaných mimo pracovní poměr, dohod o ukončení pracovního poměru, v případě, že jsou uzavírány elektronicky. V tomto případě musí být zasílány na soukromou emailovou schránku zaměstnance. Zaměstnanec pak může od dohod písemně odstoupit do 7 dnů od jejich doporučení. Nově dle novely již nebude potřeba písemný souhlas pro doručování písemností přes datovou schránku.