Přeskočit na obsah

Daňové přiznání za 2023

Daňové přiznání mají povinnost vyplnit OSVČ, v některých případech i zaměstnanci, studenti nebo důchodci. Jaký je termín pro podání daňového přiznání za rok 2023 a jaké termíny dodržet, v případě elektronických či písemných daňových přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2023
Termín pro fyzické podání daňového přiznání za rok 2023 je do 2. dubna 2024. Letos termín 1. dubna připadá na Velikonoční pondělí, proto je termín o den posunutý.
V případě elektronického podání daňového přiznání, se lhůta prodlužuje do 2. května 2024.
V případě využití daňového poradce je termín podání daňového přiznání do 1. července 2024.
Ať se Vás týká jakákoliv z výše uvedených lhůt tak platí, že nejpozději do příslušného data je třeba zároveň i zaplatit daň vypočtenou v daňovém přiznání. V tomto termínu musí být připsané peníze na účtu finančního úřadu.

Infolinky
Pokud si nevíte s podáním daňového přiznání rady nebo potřebujete něco zkonzultovat, můžete využít speciální infolinky, které 4. března spustí finanční správa.
Dobrou zprávu máme i pro lidi, kteří preferují osobní kontakt s úřadem. Pracovníci finančních úřadů uskuteční výjezdy do cca 160 obcí. Bude se jednat zejména o ty obce, kde bylo v loňském roce zrušeno kamenné pracoviště finančního úřadu. V posledním týdnu v březnu (až do 2. dubna) budou prodlouženy úřední hodiny podatelen na všech finančních úřadech až do 17 hodin.
Přehled infolinek a výjezdů do obcí naleznete na stránkách finanční správy.

Možné postihy
Závěrem ještě zrekapitulujeme, co se stane, když daňové přiznání není včas podáno nebo není včas zaplacena daň na účet finančního úřadu.
Finanční úřady tolerují maximální zpoždění 5 dní. Poté ale začnou běžet postihy – sankce, jimiž je pokuta za pozdní podání, a také úroky z prodlení, pokud je daň uhrazena opožděně.
Pokud se vás daňové přiznání týká, a i přesto jej vůbec nepodáte, počítejte s tím, že vás k podání přiznání finanční úřad vyzve. Ve výzvě vám finanční úřad stanoví náhradní termín. Pokud svou povinnost ani tak nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 000,- Kč. Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu. Pokud je vaše podnikání ztrátové, potom se pokuta počítá jako 0,01 % z daňové ztráty. Pro výpočet penále Vám může pomoci Kalkulačka penále za pozdní podání daňového přiznání, která je běžně dostupná na internetu (např. zde). .
Pozitivní zprávou je, že sankce, které jsou nižší než 1 000 Kč se sice nevyměřují, nicméně v případě dalších žádostí o prominutí sankcí již tyto „černé puntíky“ mohou být pro daňového poplatníka přítěží.