Přeskočit na obsah

Účetnictví


Modul Účetnictví poskytuje informace o hospodaření celého podniku. Řeší úlohy z oblasti základního účetnictví, saldokonta dodavatelů a odběratelů, platebního styku, majetkových sankcí (penalizace) a dalších. Veškerá data účetního modulu lze, stejně jako v celém systému, zpřístupnit k dalšímu zpracování v běžných databázích, tabulkových procesorech nebo manažerských systémech.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • Kmenová data – dodavatelé a odběratelé, banky, účtová osnova, sazby DPH, cizí měny, platební podmínky
  • Možnost účtování do libovolného měsíce účetního období
  • Promítnutí počátečních zůstatků do již uzavřených měsíců aktuálního účetního období
  • Možnost přechodu na hospodářský rok s respektováním přechodného účetního období
  • Možnost vypracování libovolných výkazů podle pravidel předem stanovených v definici výkazů (rozvaha, výsledovka, cashflow), uživatelsky definované výkazy
  • Zpracování sestav a výsledků za jakékoliv účetní období zpětně
  • Zpracování saldokonta zpětně
  • Inventarizace zůstatku účtů hlavní knihy
  • Zpracování DPH, kontrolního i souhrnného hlášení s vazbou na EPO, EET
  • Měsíční a roční závěrka

Systém umožňuje automatické zpracování zápočtů, vč. návrhu a samotného zaúčtování. Funguje zde také vícestupňová evidence přijatých faktur (workflow faktur), kde se evidují veškeré přijaté faktury bez ohledu na jejich zaúčtování.

 


Součástí systému jsou standardní účetní výkazy s možností vlastních úprav (rozvaha, výkaz zisku a ztrát). Systém nabízí také možnost uživatelsky definovaných výkazů provozně-hospodářských ukazatelů a cashflow, což snižuje administrativu a časovou náročnost zpracování jednotlivých úloh.

 

DALŠÍ FUNKCE MODULU ÚČETNICTVÍ

V modulu Účetnictví jsou vedeny přehledy účtů, jako je hlavní kniha, deník, detailní výpisy účtů, přehledy zůstatků, stejně tak jako výpis účtů dle struktury výkazů. Evidují se zde také otevřené položky účtů, které slouží k inventarizaci zůstatků účtů.

V rámci zpracování daně z přidané hodnoty lze provádět výpočty, vytvářet přehledy, evidovat a zpracovávat přílohy daňového hlášení či tvořit analýzy. V systému lze zpracovávat také vývozní JSD pro DPH či vystavené dobropisy pro DPH. Přiznání k DPH (běžné, dodatečné) se tiskne do přednastaveného formuláře, tisknout lze také souhrnné a kontrolní hlášení. Funguje také vícestupňová evidence přijatých faktur (workflow faktur), kde se evidují veškeré přijaté faktury bez ohledu na jejich zaúčtování.

Data z ostatních modulů (skladové pohyby, vydané faktury, účtování o mzdách a odpisech apod.) jsou do modulu Účetnictví předávána automaticky ve stanovených časových intervalech s možností dodatečné kontroly ještě před jejich zaúčtováním.