Přeskočit na obsah

Dlouhodobý majetek


Modul Majetek umožňuje vedení všech typů dlouhodobého majetku. Provádí nezávislé daňové a účetní odpisování respektující rozdílnost ocenění majetku pro daňové a účetní účely.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • Evidence majetku všech typů (majetek odpisovaný dle zákona o dani z příjmu, majetek odpisovaný na základě vlastní směrnice, drobný neodpisovaný majetek vedený jen evidenčně)
  • Nezávislé daňové a účetní odpisování respektující rozdílnost ocenění majetku
  • Zohlednění změn vstupní ceny, přerušení odpisování
  • Možnost zadávání informací o změnách majetku i zpětně v průběhu celého kalendářního roku
  • Možnost vedení vybraných technických a popisných údajů
  • Měsíční zpracování kompletní vazby na účetnictví včetně zaúčtování na účty pořízení a majetkové účty, střediska a nositele nákladů
  • Možnost účtování o drobném neodpisovém majetku vedeném jen evidenčně na podrozvahových účtech
  • Možnost provádění inventur dlouhodobého majetku s využitím mobilních zařízení pro snímání čárových kódů
  • Tisk evidenčních štítků včetně čárových kódů
  • Možnost volby všech způsobů odpisování dle platné legislativy

 


V rámci evidence majetku je možné zadávat do systému informace o změnách majetku, a to i zpětně v průběhu celého kalendářního roku.

 

DALŠÍ FUNKCE MODULU DLOUHODOBÝ MAJETEK

Automatické vytvoření závěrkových sestav a jejich uložení do archivu sestav usnadňuje měsíční zpracování včetně kompletní vazby na účetnictví.

Možnosti účtování nabízí předkontace zaúčtování pomocí uživatelsky nastavitelných účetních relací, možnost volby účtování jen o odpisech nebo kompletního účtování.

Z modulu Majetek lze generovat a tisknout výstupní sestavy, jako jsou přehledy stavu majetku, uživatelsky modifikované inventurní soupisy, odpisové plány a sestavy pro daňové účely.