Přeskočit na obsah


PERMIS

Personální a mzdový systém

 

PROMYŠLENÁ PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI PŘINÁŠÍ VÝSLEDKY

Jednou z největších hodnot současných prosperujících podniků je bezesporu lidský kapitál. Společnosti, které jsou úspěšné a Vám mohou připadat dokonalé, pracují se stejnými lidmi, jako máte Vy. Pokud se společnosti podaří analyzovat potenciál svých lidí, je možné jej systematicky rozvíjet, v souladu se strategickými cíli společnosti a sdílet přitom společné hodnoty.

Personální a mzdový systém PERMIS je moderní a komfortní nástroj pro řízení lidských zdrojů. Kromě rozvinutých výpočtových algoritmů pro výpočet téměř všech druhů mezd obsahuje i podporu personálního řízení, které je připraveno dle norem řady ISO 9000. Díky své otevřenosti umožňuje integraci s dalšími uživatelem provozovanými aplikacemi, zejména v oblasti ekonomiky, logistiky a výroby.

 


HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU PERMIS

  • použitá technologie umožňuje velmi rychle reagovat na různorodé potřeby v oblasti lidských zdrojů
  • pružnost aplikace a rychlý přístup k informacím umožňuje využít řešení ke strategickým úvahám, které potřebují integrovaný výstup systematizace, mzdových nákladů, ale i požadavků na kvalifikaci
  • spolehlivost aplikace MZDY je podložena mnohaletým působením na tomto trhu a umožňuje orientaci uživatele společnosti zejména na řízení lidských zdrojů
  • rozvinutá aplikace PERSONALISTIKA umožňuje přehledné řízení způsobilostí (prohlídky, školení, kurzy, vzdělávání,..), změn pracovních poměrů, plánování lidských zdrojů a dalších oblastí