Přeskočit na obsah

Systémová administrace


Modul Systémová administrace zabezpečuje základní nastavení aplikace, administraci uživatelů, návaznost na operační systém a vnější prostředí, údržbu společných číselníků a dalších dat, které se využívají ve všech modulech systému. Modul je pro provoz systému nezbytný a povinný.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
 • Automatická aktualizace klienta aplikace
 • Sledování činnosti uživatelů
 • Verzovací systém, přehled, aktivace, deaktivace nových verzí a jejich posílání e-mailem
 • Posílání zpráv mezi přihlášenými uživateli
 • Přehled vytvořených sestav a archivace sestav
 • Zpracování informací dalšími nástroji (XLS, dbf, INFOMAKER, Crystal Reports)
 • Zpracování dat do grafů
 • Uživatelsky definovatelné menu

 


Nastavení aplikace obsahuje funkce pro obsluhu nápovědy  a dokumentace, vyhledávání v nápovědě. Správa datové oblasti zahrnuje export a import dat. V Systémové administraci lze zvolit formát datových výstupů a s vytvořenými výstupy dále pracovat (prohlížet je, tisknout, archivovat, exportovat či odeslat elektronickou poštou). Výstupní data je možné též zpracovávat do grafů a přehledů. Údržba aplikace je prováděna pomocí definice automatického vyvolávání úloh (jednorázové a démony), jsou poskytovány také informace o ukončených a aktivních úlohách. Najdete zde také systém správy klientů, možnost instalace nových klientů či přehledy o aktuálně přihlášených uživatelích. Aplikace umožňuje automatické zálohování a další noční chody. 

 

DALŠÍ FUNKCE MODULU SYSTÉMOVÁ ADMINISTRACE

SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY

 • Definice rozhraní na jiné aplikace, převod dat mezi aplikacemi
 • Kompletní parametry pro zpracování úloh
 • Soubor účetních relací, ve kterém se definují účetní předpisy pro všechny moduly
 • Údržba systémových parametrů a parametrů kalkulací
 • Údržba pracovního kalendáře
 • Údržba skladů, středisek, dokladových řad a nositelů nákladů
 • Evidence zákazníků, partnerů, bank a cílových adres