Přeskočit na obsah

Benefity v roce 2024

Benefity od ledna 2024 dostanou limit. Schválený konsolidační balíček má přinést více peněz do státního rozpočtu. Každý zaměstnanec, který získá benefity ve vyšší hodnotě než je polovina průměrné mzdy (21 983 Kč) za ně bude muset platit.
Benefity do výše 21 983 Kč zůstávají ve stejné podobě. Benefity nad částku 21 983 Kč se budou chovat jako mzda. Zaměstnanec z nich tedy odvádět daň z příjmu a i zdravotní a sociální pojištění. Díky tomu zřejmě dojde k redukci některých benefitů. Firmy budou muset rozhodnout, které benefity mají smysl. Je možné že dojde k omezení tzv. cafeterií, kdy si zaměstnanci mohou vybírat benefity dle svých preferencí.
Další omezení se týká i státních podniků a organizací, které využívají tzv. Fond kulturních a sociálních potřeb. Zde dochází ke snížení objemu prostředků ze 2 % na 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Je stanoveno, že nejméně 50 % z tohoto základního přídělu se musí využít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

Co se nepočítá do výše zmíněného limitu?
Příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, dále aktivity, které jsou sice kulturního a sportovního charakteru, ale naplňují prvek hromadné aktivity. Pokud tedy zaměstnavatel pořádá vánoční večírek, den dětí, hromadný zájezd apod. tyto benefity jsou z limitu vyčleněny. Je ovšem potřeba splnit podmínku přiměřenosti a obvyklosti.

Kolik zaplatí z benefitů nad stanovený limit zaměstnanec?
Zaměstnance bude jistě zajímat, kolik zaplatí za benefity poskytované nad stanovený limit. Uveďme si příklad. Pokud zaměstnanci dostanou vstupenku na kulturní akci v hodnotě 1 000 Kč, odvedou v průměru asi 26,6 procenta, tedy 266 Kč. Tím, že se z těchto benefitů nad stanovený limit odvádí pojistné, vstupuje tato hodnota i do výpočtu budoucího důchodu, mateřské nebo dlouhodobé nemocenské.

Kolik zaplatí z benefitů nad stanovený limit firma?
Ze vstupenky v hodnotě 1 000 Kč bude muset firma odvést pojištění ve výši 33,8 procenta. Náklad pro ni bude 338 Kč. Začnou zároveň ale platit pravidla o daních z příjmů, díky nimž si firma bude moci jak hodnotu vstupenky, tak pojištění zahrnout do daňových nákladů. Z celkové hodnoty 1 338 Kč tedy ušetří nově 21 procent, což je pro rok 2024 výše korporátní daně.