Přeskočit na obsah

Výplatní pásky

Mezi oblíbené výhody, které nabízí portál zaměstnance, patří elektronické výplatní pásky. Místo papírových pásek zaměstnanec nalezne zaměstnanec svou výplatní pásku v internetové aplikaci nebo je mu zaslána do emailové schránky. Obě varianty obsahují dodatečnou ochranu prostřednictvím hesla tak, aby se páska nedostala do nepovolaných rukou.

Zaměstnavatelům ušetří elektronické výplatní náklady na tisk, obálky, jejich nadepisování a rozesílání poštou nebo jinou formou distribuce.

Elektronické verze výplatní pásky je velmi přehledná, zobrazuje v úvodním pohledu přehled nejdůležitějších údajů jako je hrubá mzda, souhrn za daně a pojistné, čistá mzda, částka k výplatě, čerpání a zůstatek dovolené. Zobrazené souhrny lze rozbalit pro detailní náhled jednotlivých položek, ze kterých jsou složené.

 

Modul Výplatní pásky zaměstnanci přinese následující výhody:

  • okamžitá distribuce výplatních pásek, pásku si není třeba nikde vyzvedávat,
  • dostupnost pásky 24 hod. denně,
  • přístup do systému může být poskytnut prostřednictvím internetu, zaměstnanec se tedy k pásce dostane i z domova,
  • přístup prostřednictvím PC i mobilního telefonu,
  • v portálu může být zaměstnanci zobrazována historie po neomezenou dobu,
  • pásku lze vytisknout v papírové formě,
  • komfortní zobrazení pásky poskytuje přehledný pohled na důležité položky, které mohou být dále rozbaleny pro získání detailních údajů,
  • otevření modulu Výplatní pásky může být podmíněn zadáním dodatečného hesla pro zvýšení bezpečnosti.

 

Velmi často se ve firmách využívá také varianta distribuce výplatních pásek prostřednictvím zaheslovaného .pdf souboru, který je zasílán zaměstnancům do jimi definované emailové schránky.

 

Hardware, systém

Modul je koncipován jako responzivní webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí systému Permis WEB.

Systém je možné provozovat na vašem databázovém nebo odděleném serveru, případně na hostovaném serveru.

Systém využívá databázi MS SQL.