Přeskočit na obsah

Vydaný majetek

Vydaný majetek

Modul slouží k evidenci investiční i drobného majetku nafasovaného jednotlivými zaměstnanci. V první řadě poskytuje zaměstnanci a jeho nadřízenému informaci a aktuálním stavu přiděleného majetku.

Nejdůležitější funkce modulu:

  • kontrola pro zaměstnance, který majetek je na něj evidován,
  • kontrola pro nadřízeného, jak má vybavené podřízené,
  • rychlé fasování, generování předávacího protokolu,
  • rychlé vracení, generování předávacího protokolu,
  • napojení na ERP, majetek odkazuje na majetek z účetnictví,
  • je zachycena doba, jakou zaměstnanec majetek používá resp. používal,
  • očekávané nároky na nákupy majetku,
  • snadné dohledání, co konkrétně používá konkrétní zaměstnanec.

Modul je možné provozovat s napojením na ERP i samostaně. Zejména pokud modul není provozován v návaznosti na účetnictví se využije evidence inventárních karet majetku. Mezi základní vlastnosti inventární karty patří název, popis, sériové číslo, životnost resp. expirace fasovaných položek a typ majetku. Zaměstnanci jsou následně přiřazovány konkrétní inventární karty. Pomocí údajů v databázi pak filtry pro hledání v rámci vydaného majetku umožní rychle dohledat např. osoby s urč. typem majetku, osobu, které patří nalezený majetek.

U vyřazených položek se eviduje datum vyřazení a důvod vyřazení, aby bylo možné vytvářet analyzovat životnost majetku a důvody jeho zničení.

Modul je možné kombinovat s modulem Ankety pro zjištění potřeb zaměstnanců na obměnu majetku případně doplnění dalšího majetku.

 

Hardware, systém

Modul je koncipován jako responzivní webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí systému Permis WEB.

Systém je možné provozovat na vašem databázovém nebo odděleném serveru, případně na hostovaném serveru.

Systém využívá databázi MS SQL.