Přeskočit na obsah

Stravování

Mezi příjemné činnosti, na které se zaměstnanci každý den těší, jistě patří stravování, tj. především oběd. Proto modul, který zaměstnancům umožňuje vybírat a objednávat stravu patří mezi nejoblíbenější z celého portálu zaměstnance.

Modul stravování lze provozovat na různé úrovni podle potřeb a možností zaměstnavatele:

  • snadné zadání jídelního lístku, elektronické objednání stravy zaměstnanci, vytvoření hromadné objednávku od dodavatele jídel,
  • elektronické objednání stravy zaměstnanci, zajištění jídel a výdej v podnikové jídelně pomocí výdejového terminálu s RFID identifikací strávníka,
  • pokud zaměstnavatel provozuje vlastní kuchyni, na modul objednávání stravy a výdej v podnikové jídelně navazuje ještě modul kuchyňský provoz, který umožní spravovat receptury, diety, normovat stravu, vytisknou kuchyňský rozpis a kompletně vést sklad kuchyně.

V každé variantě je možné

  • přikládat pro ilustraci fotografie jídel
  • k jídlům uvádět alergeny,
  • evidovat nutriční hodnoty jídel,
  • definovat, které diety může který strávník objednávat (např. bezlepkovou stravu),
  • nabídnout zaměstnancům nejen oběd, ale také snídaně, večeře, svačiny, saláty, moučníky,
  • objednání na PC, objednávkovém terminálu a mobilním telefonu.

Je-li strava objednávána od externího dodavatele jídel, je po uzávěrce systémem vytvořena objednávka na dodavatele, která může být v datové podobě (csv, xml). Tato objednávka může být automaticky odeslána na email dodavatele.

K výdeji stravy se využívá počítač s připojenou RFID čtečkou. Výdej probíhá tak, že zaměstnanec přiloží svou identifikační kartu nebo přívěšek s chipem ke čtečce. Následně se zobrazí, které jídlo má objednané a obsluha jídlo vydá. Pro posun na dalšího strávníka lze na požadavek zákazníka využít (dezinfikovatelné) tlačítko, většina provozů jej ale nepoužívá, protože to není nezbytné.

Systém automaticky provádí vyúčtování stravy. K dispozici jsou různé cenové hladiny např. pro dotovanou stravu, nedotovanou stravu, externí strávníky, bývalé zaměstnance apod. Zaměstnanec si kdykoliv může zobrazit, jakou částku utratil a jaké obědy má ještě objednané. Stravu lze hradit formou předplacení, strháváním ze mzdy nebo následným vystavením souhrnného daňového dokladu a to i pro více strávníků. Forma úhrady se nastavuje samostatně pro každého strávníka. Pokud firma provozuje docházový systém ev. systém pro plánování směn, systém automaticky vyhodnotí nároky na dotovanou stravu a upraví vyúčtování.

Objednávání stravy lze provádět na dotykovém terminálu, který se umísťuje v jídelně. Pokud firma provozuje docházkový systém Permis WEB, lze objednávky stravy provádět také na docházkovém terminálu. V docházkovém systému Permis WEB se také zaměstnanci pokaždé zobrazuje, zda má na aktuální den objednanou stravu.

Systém obsahuje velké množství dalších funkcí, např. omezení období pro objednávání jídel, doobjednání stravy po uzávěrky objednávek, navýšení objednávky o rezervní jídla, omezení výdejních hodin, burza jídel, výdej více jídel najednou, předání objednaného jídla jinému zaměstnanci, rozesílání mailu při změně jídelního lístku atd.

Systém lze doplnit o modul pro přímý prodej, např. pečiva, nápojů, dezertů apod. Přímý prodej obsahuje hotovostní pokladnu, odebrané položky mohou být vyúčtovány také srážkou ze mzdy. Jako zaměstnaneckou výhodu lze nabídnout slevu po RFID identifikaci zaměstnance.

Pokud firma provozuje vlastní kuchyni, je možné do prodeje dávat vlastní výrobky, k čemuž slouží funkce výroba. Systém lze rozšířit i pro provoz kavárny či restaurace, kde je specifikem současná evidence několik nedokončených účtů přiřazených stolům či jedn. zákazníkům.

 

Hardware, systém

Modul je koncipován jako responzivní webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí systému Permis WEB.

Systém je možné provozovat na vašem databázovém nebo odděleném serveru, případně na hostovaném serveru.

Systém využívá databázi MS SQL.