Přeskočit na obsah

Přijímací řízení

Modul přijímací řízení představuje silný nástroj pro personalisty, jehož posláním je usnadnit a zpříjemnit nábory zaměstnanců. Umožňuje efektivně shromažďovat informace o uchazečích, provádět postupnou selekci uchazečů, zvolit uchazeče k přijetí a přenést přijaté uchazeče do mzdového systému.

Mezi přínosy modulu patří

  • vyšší efektivita náborových řízení,
  • možnost analyzovat údaje z přijímacích řízení za účelem dalšího zvýšení efektivity náborů,
  • usnadnění komunikace,
  • pořádek a systém v přijímacích řízeních,
  • sdílení informací,
  • kompletace povinných údajů od každého uchazeče,
  • kontrola dodržování stanovených termínů,
  • automatizace činností jako je odesílání zpráv uchazečům či přenos do mzdového účetnictví,
  • opětovné využití uchazeče pro stejnou či jinou pozici.

V první fázi personalista vyplní údaje o novém přijímacím řízení. Jedná se v první řadě o název obsazované pozice, která může být datově svázána s modulem systematizace. Dále se eviduje datum vypsání řízení, datum požadovaného nástupu, počet volných míst, popis pozice, nástupní podmínky a další důležité parametry popisující pracovní místo a požadované uchazeče.

K vytvořenému přijímacímu řízení lze připojit záznamy o formě náboru jako jsou zveřejněné inzeráty a to vč. textu a datu zveřejnění. Tyto údaje lze následně využít k hodnocení efektivity jednotlivých komunikačních kanálů.

Po zveřejnění přijímacího řízení se ozývají uchazeči. Každý je zaevidován, jsou vloženy povinné parametry a je přiloženo CV. Modul může být rozšířen o online komunikaci, která umožňuje potenciálním uchazečům vyplnit informace online vč. udělení souhlasu se zpracováním osobních informací.

Následuje proces výběru nejvhodnějšího uchazeče. Výběr může probíhat v neomezeném počtu kol. Pro každé kolo lze definovat uzávěrku, hodnotitele, kritéria a další parametry. Výsledkem kola je výběr uchazečů, kteří postupují do dalšího kola. Pokud se jedná o poslední kolo, jsou vybráni zaměstnanci k nástupu. Proces uzavírá přenos vybraných uchazečů do mzdového systému.

Systém lze dále rozšířit modulem Ankety, který umožní získat informace za účelem optimalizace budoucích náborů. Může se jednat o informace od úspešných uchazečů, uchazečů, kteří byli úspěšní, ale odmítli nastoupit, potenciálních uchazečů o jiné pozice atd.

 

Hardware, systém

Modul je koncipován jako responzivní webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí systému Permis WEB.

Systém je možné provozovat na vašem databázovém nebo odděleném serveru, případně na hostovaném serveru.

Systém využívá databázi MS SQL.