Přeskočit na obsah

Prémie a odměny

Modul Elektronické prémie a odměny je koncipován tak, aby maximálně zefektivnil a zpříjemnil komunikaci týkající se vypisování, přidělování, schvalování, kontroly a zpracování odměn zaměstnanců.

Hlavní přínosy zavedení modulu jsou uvedeny v následující tabulce:

Přínos Vysvětlení
Usnadnění komunikace dostupnost kdykoliv na PC i v mobilním telefonu, není třeba hledat papíry a zajišťovat jejich doručování
Zrychlení komunikace elektronické schvalovací workflow zajistí okamžité doručování požadavků správným osobám
Zlepšení informací pro rozhodování zdůvodnění odměny vč. příloh, diskuse k udělení odměny, informace o dalších udílených odměnách, reporting o odměnách
Lepší kontrola z hlediska výše financí stanovení limitů, srovnání odměn mezi obdobími, mezi zaměstnanci, mezi nákladovými středisky atd.
Úspora práce mzdové účtárny automatický přenos schválených odměn do mzdového systému uspoří čas a odstraní chyby při přepisování do mzdového systému
Úspora papírů a tonerů žádanky není ke schválení a zaúčtování třeba tisknout, proto se šetří papíry a tonery, spoří se finance a podporuje ekologie
Úspora času při manipulaci úspora času při tisku, doručování a předávání papírových žádanek, vyhledávání archivních podkladů

Modul funguje tak, že nadřízený případně jiná odpovědná osoba v elektronickém formuláři navrhne výši prémií a odměn pro své podřízené. K dispozici má pole pro zadání zdůvodnění odměny, které může nebo nemusí být povinné. Ke zdokladování oprávněnosti požadavku lze vložit dokumenty formou přílohy. V okamžiku, kdy je požadavek dokončen, odešle jej žadatel ke schválení. Systém obsahuje přednastavené schvalovací workflow a díky tomu se požadavek postupně dostává k osobám, které jej mají schválit. Každý schvalovatel se může k požadavku vyjádřit, požadavek vrátit zpět, schválit nebo naopak zamítnout. Po úspěšném schválení požadavku všemi schvalovateli nastane automatický přenos do mzdového účetnictví a stává se podkladem pro zpracování mezd.

Flexibilní nastavení systému odměn umožňuje vytvářet neomezený počet druhů prémií a odměn a kombinovat různá omezení pro vyplácené prostředky. Mezi nejčastěji používané typy odměn patří pravidelné kvartální nebo roční odměny. Systém umožňuje zadávat limit odměny na zvolené období a kontrolovat rozdělování odměn v rámci firmy. Systém podporuje také účelové odměny, např. vypsání odměny 50 000 Kč za úspěšné absolvování ISO certifikace, a umožní tuto odměnu ekonomickému řediteli rozdělit mezi zaměstnance, kteří se na činnosti podíleli.

Systém umožňuje odměny omezovat na:

  • účel,
  • druh,
  • období,
  • organizační jednotku.

Přenos odměn a prémií do mzdového účetnictví se provádí dávkově a je podmíněn korektně nastavenými mzdovými druhy.

Součástí systému je také reporting, který poskytuje managementu přehledy o vypisování a čerpání odměn ve firmě.