Přeskočit na obsah

Filestore

Modul představuje komplexní řešení pro úložiště souborů mzdového systému Permis a personálního systému Permis WEB, eventuelně i pro další účely.

Permis

Ve mzdovém systému se použije Filestore především pro ukládání souborů s dokumenty zaměstnanců v osobní evidenci. Jedná se např. o sken občanského průkazu, pasu, osobního dotazníku, maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu, atestace, osvědčení o absolvovaných školeních, dokumenty ze soudů a od exekutorů, CV a další. Mzdový účetní má tak všechny dokumenty zaměstnance na jednom místě. V případě potřeby jsou okamžitě k dispozici zdrojové dokumenty a je možné rychle a kompetentně ověřit situaci a řešit problémy.

Permis WEB

Ukládání souborů využívá většina modulů personálního systému Permis WEB, jedná se např. o moduly Cestovní příkazy (skeny výdajů, řidičských oprávnění, technických průkazů a další), eLearning (obrázky, přílohy, videa),  Přijímací řízení (např. CV uchazečů), Vydaný majetek (přílohy majetku), Nástěnka a Komunikace (dokumenty přiložené k příspěvkům), Online mzdová podatelna (například sken občanského průkazu, diplomu, atestace) a další.

ERP ALTEC

Úložiště souborů může být sdílené s novou verzí ERP ALTEC.

Správa systému

Dokumenty jsou ukládány tak, aby šlo o bezpečné řešení pro velké množství důležitých firemních dokumentů:

  • přejmenované v systémem generovaných adresářích, aby soubory nebylo možné dohledat,
  • šifrované pro zajištění bezpečnosti,
  • komprimované pro úsporu místa,
  • podporuje vícenásobné použití jednoho souboru,
  • nejsou ukládány do databáze, aby zbytečně nezatěžovaly systémové prostředky.

Modul Filestore zpřístupňuje správci systému pokročilé funkce správy souborů uložených jednotlivými moduly. Mezi tyto pokročilé funkce pro administrátory patří statistiky o provozu Filestore, kde může správce např. sledovat vývoj velikosti archivu a jeho jednotlivých složek, vyhledávat soubory na základě různých kritérií vč. názvu modulu, kategorie, typu, velikosti a uživatele, který soubor vložil. Správce systému může nastavovat důležité parametry úložiště, jako je fyzické umístění filestore, pravidla pro komprimaci souborů a limity maximální velikosti souborů podle typu. Přístupy do filestore jsou omezeny uživatelskými právy.

Hardware, systém

Modul je koncipován jako webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí systému Permis WEB.

Systém je možné provozovat na vašem databázovém nebo odděleném serveru, případně na hostovaném serveru.

Systém využívá databázi MS SQL.