Přeskočit na obsah

eLearning, LMS

Informační systém pro levné a efektivní vzdělávání zaměstnanců.

Základní funkcionalita eLearningu spočívá ve

  • vytvoření elektronických kurzů,
  • přihlášení studentů do kurzů,
  • ověření znalostí studentů.

Systém nabízí obrovské množství funkcí, které tuto základní funkcionalitu činí komfortní a rozvijí ji o další funkce. Pojďme se podívat na nejdůležitější z nich:

Vytvoření elektronických kurzů

Po vytvoření kurzu lze zadat obecné informace o kurzu pro potenciální studenty. Předpokládá se, že některé kurzy budou pro studenty-zaměstnance povinné, jiné nepovinné. Zejména u nepovinných kurzů je třeba příjemnou formou sdělit jejich obsah. K tomu využíváme především:

  • obrázek, stručný popis kurzu vč. očekávaného rozsahu kurzu,
  • informace o tvůrcích a instruktorech kurzů,
  • kurz může být představen prostřednictvím promo videa.

Samotná editace kurzu byla optimalizována tak, aby se tvůrce mohl plně soustředit na tvorbu obsahu a nemusel řešit formu.
Kurzy jsou intuitivně rozdělené na kapitoly a lekce. Pro rychlou tvorbu jsou k dispozici předdefinované šablony stránek, které usnadní rozvržení stránky. Systém obsahuje rozsáhlé a komfortní možnosti editace a formátování textu. Samozřejmostí je podpora technologie Drag & Drop a průběžný náhled kurzu.

Kurz je možné libovolně doplňovat o fotografie, zvukové nahrávky, videa a přílohy. Systém využívá vlastní úložiště dokumentů, takže jeden dokument může být použit ve více stránkách, snadno se vyhledá, je zašifrován, takže je ztíženo jeho případné zcizení. Stránky mohou obsahovat křížové odkazy, aby usnadnili studentům práci s informacemi.

Přihlášení studentů do kurzů

Po vytvoření kurzu následuje jeho vypsání. Tím dojde ke zveřejnění a studenti se mohou přihlašovat. Ve většině případů je třeba omezit dostupnost kurzů. K tomu lze využít různých pravidel, např. kritérium funkce, organizační jednotky, druhu. Kritéria lze libovolně kombinovat.
Systém řeší také situace, kdy je třeba se do kurzu opětovně přihlásit ať již z důvodu neabsolvování kurzu nebo uplynutí doby platnosti kurzu.
Studenty do kurzu mohou přihlašovat i specifikované osoby, typicky jejich nadřízení pracovníci. Ti tímto způsobem získají kontrolu nad tím, aby všichni zaměstnanci absolvovali povinné kurzy, které nepovinné kurzy absolvovali nad rámec svých povinností a také že nenastane situace, kdy se naráz školí celé oddělení. K dispozici mohou mít podle nastavení práv také informace o aktuálním průběhu studia jednotlivých podřízených a o úspěšnosti svých podřízených v závěrečných testech.

Ověření znalostí studentů

Kurz může obsahovat jeden nebo více testů pro ověření znalostí studentů.
Čas na vypracování testu je typicky časově omezen. Student je neustále informován, kolik času mu zbývá a kolik procent testu má již za sebou.
Na konci se mohou nebo nemusí zobrazit správné a špatné odpovědi v kurzu. Důvodem pro zobrazení je, aby si studenti uvědomili, kde udělali chyby. Důvodem nezobrazení správných odpovědí je snaha donutit studenta naučit se znovu důkladně celou látku. Volba přístupu je v rukách toho, kdo kurz vypisuje.

Testy většinou sestávají z otázek, které textově popíší problém a následuje volba jedné nebo více správných odpovědí. Otázky ale mohou být doplněny i o obrázky a videa. Odpovědi mohou být kladeny i na odpovědi typu číslo, ano/ne, spojovací nebo volné textové.

Pokud je to možné (tzn. neobsahuje – li test volné textové odpovědi), je test ihned po ukončení vyhodnocen a student okamžitě získává informaci, jak dopadl a zda kurz úspěšně zakončil. V pozitivním případě systém automaticky vygeneruje certifikát, který je možné ve formátu .pdf stáhnout. Pokud test není úspěšný, má student možnost opakování kurzu dle předem definovaných pravidel.

Další funkce

Systém obsahuje řadu dalších důležitých funkcí, např.:

Přehledy a statistiky o průběhu studia jednotlivých kurzů, o úspěšnosti v testech, o absolventech, o zapsaných studentech atd.

Přístup do systému prostřednictvím mobilních telefonů umožňuje studentovi kurz absolvovat kdy se mu to nejlépe hodí, např. cestou do práce domů.

Kurzy mají často pouze omezenou časovou platnost. Modul obsahuje systém varování na blížící se konec platnosti kurzu a také možnost obnovení kurzu.

Díky úzké vazbě na IS Permis je možné výsledky zvolených kurzů propisovat do karty zaměstnance do jeho způsobilostí (např. školení řidičů, BOZP) a to vč. časové platnosti.

Pro organizace, které vytvoří velké množství kurzů systém umožňuje vypsané kurzy různě třídit a prohledávat. To je výhodné pokud se například rozhodnete doškolovat zaměstnance pomocí eLearningových kurzů. V praxi se to realizuje tak, že je-li zjištěn nedostatek v provozu, je sestaven krátký kurz, který se zaměřuje na odstranění problémů a následně do něj jsou přihlášeni relevantní zaměstnanci.

Kurzy mohou být připraveny v různých variantách. V takovém případě může např. vedoucí zaměstnanec absolvovat upravenou nebo rozšířenou verzi základního kurzu.

Efektivní je upozornění zaměstnanců na nový kurz na docházkovém terminálu, protože je jistota, že se k informaci dostane každý zaměstnanec alespoň dvakrát za den.

Další funkce systému vám rádi představíme při osobní prezentaci.

Hardware, systém

Modul je koncipován jako webová aplikace vhodná pro práci na osobním počítači i na mobilních telefonech. Je součástí portálu zaměstnance Permis WEB, ve kterém si zaměstnanec může vyřídit i řadu dalších agend. Zaměstnanci k modulu mohou přistupovat i prostřednictvím docházkových terminálů.

Systém je možné provozovat na vašem serveru (např. společně s Permisem nebo ALTEC Aplikací) nebo na hostovaném serveru.
Systém využívá databázi MS SQL.