Přeskočit na obsah

Docházkový systém

Docházkový systém Permis WEB byl vyvinut pro přesnou evidenci přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Základním kamenem systému je zaznamenávání přesného času příchodu do práce a odchodu z práce identifikací zaměstnanců na docházkovém terminálu. K identifikaci se nejčastěji využívají RFID identifikační karty, otisk prstu a rozpoznání obličeje.
Na základě zaznamenaných průchodů jsou průběžně vytvářeny záznamy docházky.

Výstupem z docházkového systému je nejčastěji pracovní výkaz, který se přenáší do mzdového účetnictví a na základě kterého se zpracovávají mzdy. Propojení s mzdovým systémem Permis je samozřejmostí, docházkový systém Permis WEB má zabudované konektory i na další mzdové systémy provozované v ČR.

 • Docházkový systém obsahuje mimo těchto zcela základních funkcí řadu dalších bonusových funkcí, např.:
  schvalování přesčasů,
 • informace o zaměstnancích, kteří jsou aktuálně na pracovišti,
 • docházkový terminál je s výhodou možné využít pro předávání informací zaměstnancům pomocí elektronické nástěnky,
 • docházkový terminál může sloužit zaměstnancům jako kiosek, kde vyřídí i další požadavky, např. si zde mohou objednat oběd, zažádat o dovolenou, přihlásit se na školení, vyplnit anketu, předat zprávu dalšímu zaměstnanci, zjistit informace o eLearningových kurzech atd.,
 • online předání informace o fyzické přítomnosti zaměstnance dalším IS (např. ALTEC Aplikaci) za účelem zvýšení bezpečnosti a za účelem lepšího vykazování,
 • využití mobilních telefonů pro zaznamenání událostí docházky,
 • evidence návštěv,
 • kontrola zvýšené teploty zaměstnanců terminály AntiCOVID,
 • statistiky absencí, pozdních příchodů, přesčasů, průchodů terminály a mnoho dalších,
 • v kombinaci s modulem Žádanky o nepřítomnosti významně usnadňuje pořizování mzdových dat,
 • napojení na modul plánování směn a přístupový systém.

V praxi se zavedením systému dochází pravidelně k významnému zlepšení docházkové kázně zaměstnanců. Přesná evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti zajistí nejen to, že zaměstnanci skutečně odpracují čas, který mají odpracovat, ale kontroluje se také včasnost příchodů. To se projeví snížením prostojů, protože na sebe jednotlivá pracoviště nemusí čekat.

Vzhledem k významu mzdových nákladů na celkových nákladech společnosti představuje docházkový systém levný a efektivní nástroj zvýšení efektivity podniku. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, abychom detailně probrali možnosti, které docházkový systém nabízí a nalezli soulad s vašimi potřebami a představami.

Hardware, systém

Docházkový systém je možné sestavit z velkého množství různých variant hardware.
Pro zaměstnance se jedná především o RFID karty a klíčenky.
Pro identifikaci zaměstnance: terminály, brány a turnikety. Nejčastěji je využíván dotykový terminál s připojenou biometrickou nebo RFID čtečkou.
Pro personální oddělení postačuje čtečka, která se připojí ke standardnímu PC.
Server: systém je možné provozovat na vašem serveru (např. společně s Permisem nebo ALTEC Aplikací) nebo na hostovaném serveru.
Systém je provozován na platformě MS SQL.